Kobolt (Co)

Historik

1926 visar Bertrand m.fl. förekomsten av kobolt i djur.
1948 upptäcker Smith och Paker att kobolt är livsviktigt som en del av vitamin B12.
1955 bestämmer Hodgkin m.fl. strukturen för vitamin B12.

Kemi
Normala koboltkoncentrationer i blodet är 80–300 µg/ml. Ca 40 procent av kroppens kobolt finns i muskler och 14 procent i skelettet. Kobolt lagras också i levern och njurarna, men det mesta av vad som upptas utsöndras med avföringen.

Funktion
En känd funktion hos kobolt är att det är en viktig del av vitamin B12 (cyanokobolamin) och motarbetar anemi. Kobolt:
• är en nödvändig komponent för röda blodkroppar.
• kan ersätta både mangan och zink vid en del viktiga enzymfunktioner.
• aktiverar enzymet fosfotransferas.
• deltar i aktiviteten hos oxalacetattranskarboxylas.
• arbetar även självständigt från B12 i form av glycylglycin dipeptidas.

Ökad risk för att utveckla brister
Vegetarianer riskerar större brist på detta mineral än de som äter kött och skaldjur.

Bristsjukdom
Anemi, struma. Kobolt i höga doser (50 mg) har använts för att sänka blodtryck.

Bästa källorna för kobolt
kött
mjölk
fikon
njure
ostron
kål
lever

Intag av fikon, aprikoser, kål, spenat, bovete, tempeh, alger och krasse ökar kobolthalten något.

Dosering
Inget RDI finns men intaget ligger i genomsnitt mellan 5–10 µg per dag. Kobolt förekommer inte som tillskott. Kobolt ökar vid intag av B12-tillskott.

Toxiska doser
Människan tål stora koboltmängder, men intag över 20–30 mg kan orsaka biverkningar såsom sköldkörtelbesvär och hjärtsvikt. Toxiska mängder förekommer oftast hos gruvarbetare. Toxiska doser av kobolt kan också ge förändringar i de röda blodkropparna och benmärgen, liksom förstoring av sköldkörteln och neurologiska besvär. De kan även störa fettomsättningen och bidra till ökad järnabsorption.

Toxiska doser kan också ge förändringar i de röda blodkropparna och benmärgen, liksom neurologiska besvär. Doser högre än 1 mg/kg kroppsvikt orsakar ofta hjärtproblem. Förr behandlade man öl med koboltsalter för att öka skummet. Personer som drack för mycket öl brukade ibland dö p.g.a. hjärtskada. Intag av aminosyrorna methionin och cystein förebygger sådana skador.

Källor för kobolttoxicitet
Kobolt används som en bindande metall vid tillverkning av redskap inom metallindustrin. Det används flitigt inom flygplansindustrin samt i blå pigment i oljefärger i glas och keramik.

Absorption
Absorption av kobolt är mycket dåligt. Järnbrist ökar absorption av B12.

Antagonister
Allt som är antagonistiskt mot vitamin B12.

Analyser och mätmetoder
Det är okänt om koboltvärden i håret reflekterar kroppens förråd. Hårkoboltvärden har inget samband med kroppens B12-status. Ökade mängder av erytrocyter, förhöjt hemoglobin, hematokrit samt ökad total blodvolym tyder på toxiska mängder av kobolt.