Rubidium (Rb)

Funktion

Tumörer hos rubidiumbehandlade möss väger bara 1/11 av tumörer hos motsvarande obehandlade djur. Det är också intressant att notera att folk som bor i länder med låg cancerfrekvens ofta har en högre rubidium-koncentration i kosten. Adekvata rubidiumvärden kan ha en depressionshämmande effekt. Halveringstiden av rubidium är 30–60 dagar.

Dosering
Det finns inget känt RDI för rubidium. Det är sällan rubidium används som tillskott men det kan förekomma i vissa multivitamin-mineralkombinationer eller i kolloidal-mineralpreparat.

Analyser och mätmetoder
Det är inte känt om håranalysvärden reflekterar mängden i kroppens vävnad eller förråd. Rubidium kan ofta ha samband med natrium och kaliumvärden vid binjurestress eller tungmetallsförgiftning.