Klorofyll

Klorofyll, växtens blod, är ett av de nyckelämnen som finns i koncentrerade mängder i alger och spannmålsgräs, som däremot saknas i andra tillskott. Ett högt innehåll av klorofyll finns i alla ovanstående näringskällor. Vi tar först upp de egenskaper som klorofyll har och sedan presenterar vi några av de mest populära och viktiga algerna och spannmålsprodukterna som utgör dessa kategorier.

Kemiska strukturen av klorofyll liknar hemoglobin, som bildar människans blod. Klorofyll och hemoglobin är nästan identiska till strukturen. Den enda skillnaden är att klorofyllmolekylen är byggd runt en magnesiumatom, medan hemoglobin är byggd runt en järnatom. Därför har det visat sig vara användbart att använda klorofyll för att bygga upp antalet blodceller hos människan.

Klorofyll är det gröna pigmentet som är huvudreceptor vid fotosyntes. Klorofyllin är en vattenlöslig form av klorofyll och har samma egenskaper.
• Klorofyll har antioxidanta, antiinflammatoriska och sårläkande egenskaper.
• Det är mycket gynnsamt för tarmfloran.
• Klorofyll är desinficerande och används för att minska lukten av andedräkten, urinen, avföringen och infekterade sår. Det är speciellt betydelsefullt för äldre personer och personer som har sjukdomar där de förlorar kontrollen av blåsan eller tarmtömningen. Det passar utmärkt till dem som har en iliostomi eller kolostomi. Det motarbetar dåligt lukt samt infektioner.
• Klorofyllrika tillskott innehåller även betydelsefulla mängder av K-vitamin och gynnar koagulering av blodet för t.ex. de som har svårt att läka sår.
• Klorofyll motarbetar stenbildning i njurar och galla.
• Klorofyll motarbetar utveckling av tumörer och cancer.
• Klorofyll motarbetar åderförkalkning samt verkar sänka förhöjda kolesterolvärden.

Terapeutisk användning
Förstoppning, mag-tarmbesvär, sjuka och svaga röda blodkroppar, avgiftande, dålig andedräkt, illaluktande urin eller avföring, nedsatt sårläkning.

Näringskällor
Mörkgröna grönsaker, nässlor, alfalfa, alger, spannmålsgräs.

Människor som inte äter mörkgröna grönsaker saknar klorofyll i kosten och bör komplettera med alg, eller/och spannmålsgräsprodukter, t.ex. en Greensdryck varje morgon.
Klorella är den rikaste källan för klorofyll bland havs- och sötvattensalger samt spannmålsgrässorter.

Dosering
ODI: 30–100 mg koncentrerat klorofylltillskott eller 3–5 g klorellatillskott.
TDI: 100–600 mg rent koncentrerat klorofylltillskott eller 5–10 g klorellatillskott.
Man intar oftast en terapeutisk dos i början (de första 4–12 veckorna) och sedan trappar man ned till en förebyggande eller optimal dos vid tillfredställande resultat. Det finns klorofyll eller klorofyllin att köpa som tillskott men det vanligaste intaget av klorofyll sker genom intag av alg- och spannmålsgräsprodukter. Olika alg- och spannmålsgräsprodukter kan beskriva hur mycket klorofyll som finns i varje g eller dosering av produkten.

Toxicitet
Ingen toxicitet är känd förutom reaktioner hos de som är överkänsliga eller intar vissa typer av läkemedel. En biverkning som inte är toxisk är att urinen, avföringen eller tungan kan ändra färg, främst till en grönaktig färg vid intensiva kurer av klorofyllrika ämnen.

Interaktion med läkemedel
Klorofyllrika växter, alger och spannmålsgräs är ett utmärkt komplement vid intag av de allra flesta läkemedel. De hjälper kroppen omsätta överskottsrester från läkemedel samt kompensera för näringsförluster som många läkemedel orsakar. Klorofyllrika växter är också rika på K-vitamin, så kostförstärkning med alger och/eller spannmålsgräs ska inte göras om en patient intar starka blodförtunnande medel som Warfarin (Waran) utan att först konsultera sin läkare. Man ska alltid uppmärksamma sin läkare vid rikligt intag av gröna grönsaker, K-vitamintillskott, samt intag av havsalger samt spannmålsgrästillskott.

Interaktion med näringsämnen
Klorofyllrika tillskott är utmärkt att kombinera med andra kosttillskott. Om man intar stora mängder E-vitamin och fiskoljatillskott för att åstadkomma en blodförtunnande effekt bör man undvika berikning av kosten med större mängder klorofyllrika tillskott.

Exempel på studier, referenser

På 1980-talet rapporterade dr Chiu Nan Lai på University of Texas Medical Center, att vetegräsextrakt och andra gröna grönsaker hämmar de cancerogena effekterna av 2 mutagener (benzopyren och methylcholantrene). Ju mer klorofyll i grönsaken, desto mer skydd mot de cancerframkallande ämnena.
Lai C. et al. “Antimutagenic activities of common vegetables and their chlorofyll content”.
Mutation Research, 1980;77:245-250.

Ett klorofyllderivat, klorofyllin hämmar dramatiskt effekterna av vanliga cancerframkallande ämnen såsom tobak, stekt biff, rött vin och andra substanser. Klorofyllin har visat sig i det avseendet vara mer effektivt än A-vitamin, C-vitamin eller E-vitamin.
Kimm S. et al. “Antimutagenic activity of chlorofyll to direct and indirect-acting mutagens and its contents in the vegetables”.
Korean Journal of Biochemistry, 1982;14: 1-7.
Ong T et al. “Comparative antimutagenicity of 5 compounds against 5 mutagenic complex mixtures in salmonella typhimurium strain TA 98”. Mutation research, 1989;222:19-25.
Ong T. et al. “Chlorophyllin: a potent antimutagen against environmental and dietery complex mixtures”.
Mutation research, 1986;173 :111-15.

Klorofyll har genom hundratals experiment och studier på både djur och människor visat sig vara helt utan biverkningar. Ingen toxicitet uppstår om man intar klorofyll.
Smith L. “Chlorofyll: an experimental study of its water-soluble derivatives. Remarks on the history, chemistry, toxicity and anti bacterial properties of water soluble chlorofyll derivatives as therapeutic agents”. American journal of the medical sciences, 1944;-207:647-54.

Källor

Hendler S.S. PDR for Nutritional Supplements, Thompson PDR. Montvale, USA. 2001.
Lininger S. et al. The Natural Pharmacy, Prima Health Pub. 1998. Rocklin, USA.