L-fenylalanin

Metabolism

Fenylalanin är en essentiell aminosyra och förelöpare till aminosyran tyrosin. Fenylalanin är därmed föregångare till dopamin, norepinefrin (NE), (noradrenalin), samt epinefrin (adrenalin). Dessa ämnen kontrollerar hjärtfrekvens, blodtryck, syrekonsumtion, blodsockerhalt, fettomsättning och många hjärnfunktioner. Det krävs C-vitamin och B6-vitamin för dess omsättning.

Funktion
Såväl fenylalanin som tyrosin används av hjärnan vid tillverkningen av norepinefrin (NE) som är en neurotransmittor. En neurotransmittor är ett kemiskt ämne som överför signaler mellan nervceller och gör det möjligt för dem att kommunicera. I och med denna egenskap kan tillskott av L-fenylalanin förbättra inlärningsförmågan, minnet och vissa typer av depressioner, inklusive manodepression, schizofreni och depression som uppkommer efter upphörande av amfetaminmissbruk. Den påverkar välbefinnandet och ökar den mentala skärpan.
L-fenylalanin fungerar även som ett aptitdämpande medel och kan därigenom bidra till viktminskning. Detta åstadkommes genom en ökning av hjärnans produktion av neurotransmittorn NE. Denna aminosyra får hjärnan att avge ett hormon, CCK (cholecystokinin) vilket ökar gallflödet och pankreassaften, med minskad matlust som följd. Amfetaminintag i samband med viktminskning har hittills endast uppvisat nedslående resultat. Den stimulerande effekten på hjärnan tenderar att avta efter hand. Till skillnad från amfetamin utlöser inte L-fenylalanin depression. L-fenyl¬alanin påverkar nämligen hjärnan att både öka sin produktion och sin upplagring av NE, istället för att utarma förråden som amfetamin gör.
L-fenylalanin är viktig för sköldkörteln och blodkärlen. Den bildar många viktiga hormoner via aminosyran tyrosin, sköldkörtelhormonet tyroxin. Den har använts vid behandling av neuroser och leversjukdomar samt för avgiftning från digitalis. Den har även visat sig kunna kontrollera allergier.
L-fenylalanin bidrar till bildandet av hudpigmentet, melanin.

Bristsymtom och terapeutisk användning
Brist på L-fenylalanin hos barn kan leda till underutveckling p.g.a. tyrosinbrist. Det kan även leda till melaninbrist och en tendens att lätt få eksem. Även PKU (Phenylketonuria) beror på L-fenylalaninbrist. PKU innebär att barnen inte kan smälta och tillgodogöra sig fenylalanin vilket i sin tur kan påverka IQ samt ge tal- och gångsvårigheter. Till symtombilden hör också kramper, ryckningar och onormalt EEG. Tyvärr förbises ofta lättare PKU skador hos barn p.g.a. att många är hyperaktiva och aggressiva.
1 procent av alla barn uppskattas lida av PKU och detta kan enkelt upptäckas genom en enkel analys av blodet eller urinen där fenylalaninivåerna kan vara flera hundra gånger högre än normalt. PKU kan behandlas genom en strikt fenylalaninfri diet.
Hos vuxna leder L-fenylalaninbrist till känslomässiga störningar, viktökning och cirkulationsbesvär.
Vanliga bristsymtom kan vara trötthet, depression, övervikt, allergi, leversjukdomar, hypotyreoidism, rödsprängda ögon och katarakt. Hos personer med migrän och hos hyperaktiva barn har man uppmätt förhöjda fenylalaninivåer i blodserum. Dessa har med gott resultat behandlats med kost som reducerar fenylalanin.

D-fenylalanin används främst för:
• smärtlindring vid t.ex. artrit, ryggsmärtor, cancer, migrän och mensvärk p.g.a. dess icke-toxiska, icke-beroendeframkallande främjande av kroppens egen smärtlindring
• Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS) för symtomlindring
• Depression
• vitiligo
• för att förbättra minne, koncentration och mental skärpa.

DL-fenylalanin kan användas för:
• smärtlindring
• depression
• reumatiska besvär
• vitiligo

Källor i kosten
Eftersom fenylalanin är en aminosyra återfinns den i höga halter i proteinrik föda som: fläsk, korv, kalkon, kyckling, vetekli, keso, mjölk, yoghurt, ägg och avokado. Det artificiella sötningsmedlet aspartam (vilket innehåller fenylalanin) har i flera studier rapporterats ha skadliga effekter. Tills hälsoeffekterna är helt kartlagda vill jag råda människor att undvika detta sötningsmedel som ofta återfinns i kolsyrade light drycker, färdiglagad lågkalorimat, godis och glass.

Tyrominer
Tyrominer skapas genom omvandling av fenylalanin från dopa eller dopamin eller produceras direkt ur L-tyrosin. Tyrominer påverkar neurotransmittorer, speciellt katekolaminer. Tyrominer orsakar huvudvärk hos känsliga patienter, speciellt hos de med högt blodtryck och de som intar MAO-antidepressiva medel. Patienter som lider av huvudvärk eller högt blodtryck bör vara försiktiga eller utesluta följande födoämnen som innehåller rikliga mängder tyrominer. Ost (undantag, keso och philadelphiaost), banan, öl, vin, baljväxter, nötter, sill, ananas, plommon, russin, sojasås, vaniljextrakt, MSG (glutamat).

Dosering
TDI: Vid depression: 500–1 500 mg per dag, mellan måltiderna, upp till 2 veckor.
För viktminskning: 500 mg på tom mage vid läggdags.

Toxicitet
Vid PKU bör intaget i kosten begränsas och fenylalanin bör inte heller intas som kosttillskott. Studier har visat att doser på 4 g kan orsaka huvudvärk hos en del individer. Det optimala intaget bör ligga på 8 g per dag, men en vuxen person får i genomsnitt endast i sig ca 5 g fenylalanin per dag genom kosten. Initialt kan fenylanalin höja blodtrycket, därför bör personer som redan har problem med blodtrycket till en början endast inta doser på 100 mg. Denna dos kan sedan ökas efter man försäkrat sig om att blodtrycket är stabilt.

Nyckelorgan
Sköldkörtel, lever, nerver.

Synergister
C-vitamin, koppar, pyridoxin, niacin, biotin och järn.

Antagonister
Koffein minskar fenylanalinnivåerna i plasma och försvårar upptaget av andra aminosyror som tyrosin, leucin och valin.

Kontraindikationer
Fenylalanin bör inte användas av personer med fenylketonuri (PKU), melanom, återkommande huvudvärk, högt blodtryck och gravida eller ammande kvinnor, eller personer som tar MAO-hämmande eller andra antidepressiva droger. Dessa kontraindikationer bör i högsta grad iakttas även vid användning av läsk och annat som innehåller aspartam (Nutrisweet), ett sötningsmedel som i största del består av L-fenylalanin.
Fenylalanin kan vara kontraindikerad vid schizofreni, för dem som intar neuroleptika samt MAO hämmande läkemedel.