L-glycin

Glycin är inte en essentiell aminosyra. Det är en enkel aminosyra som förekommer både som en del av proteinstrukturer samt som en fri aminosyra som förekommer i diverse kroppsvätskor samt i växter. Glycin som inte används i levern, kroppsvätskor och kroppsvävnad, korsar lätt blod-hjärn-barriären. Den fungerar som ett mycket viktig ämne i leverns fas 2 avgiftningssystem. Den är också nödvändig för bildning av nukleinsyror och gallsalter. Den ingår i bildning av glutation, ATP, kreatin, glycogen, ammoniak och kan också omvandlas till serin vid behov. Den har även visat sig vara viktig i läkning av traumatillstånd tillsammans med arginin. Studier visar också att glycin bidrar till ökade produktion av magsafter.

Glycin fungerar som en neurotransmittorsubstans i det centrala nervsystemet. Även om den, tillsammans med GABA, huvudsakligen är en hämmande neurotransmittorsubstans så kan den även ha stimulerande effekter. Den passerar lätt blod-hjärn barriären. Glycin stimulerar neurotransmission av glutamat och dopamin. Den kan bidra till överaktivitet av glutamat vid NMDA receptorn och därmed hyperaktivitet hos mycket känsliga personer. Glycin har också använts som en stärkande aminosyra för dem som har kroniska ryggspänningar. Den är användbar för känsliga personer som har kroniska överkänsligheter mot kemikalier och miljögifter. Glycin kan ha kramplösande, antioxidant och antiinflammatorisk verkan. Glycin har använts för att påskynda sårläkning. En studie visar också att tillskott av glycin efter en stroke minskar risken för bestående skador. Glycin har även visat sig kunna minska tumörer hos möss.

Källor i kosten
Kött, fisk, mjölkprodukter, baljväxter.
Normala dagsintaget genom kosten är ca 2 g.

Dosering
Muskelspänningar, avgiftning: 2–4 g
Svåra kramptillstånd: 6–15 g
Schizofreni: 40–90 g
Högdos (6–15 g) användning av glycin har visat sig ha kramplösande verkan på de som har svåra kramptillstånd. Studier har visat att användning av 40–90 g dagligen hos schizonfrena patienter har minskat besvärliga symtom.

Toxicitet
Glycin har inte visat sig vara toxisk förutom till ett fåtal schizofrena och hyperaktiva personer som blir överstimulerad av den. Endast ett fåtal får milda magbesvär vid en sådan hög dosering.

Kontraindikationer
Glysin i gramdoser ska inte tas om man är hyperkänslig, eller blir hyperaktiv. Det är kontraindikerad för gravida och kvinnor som ammar.

Interaktion med läkemedel
Den kan öka effekten av kramplösande läkemedel.

Beredningsform
Glysin kan finnas i tabletter, kapslar och pulver. Den har en god och söt smak och behöver högdoseras för att ha effekt. Det är fördelaktigt att använda glysin i pulverform vid behov.

Exempel på studier, referenser

Kramplösande effekter av glysin
Barbeau A. ”Preliminary study of glycine administration in patients with spasticity”. Neurology, 1974;24:392.

Tumörhämmande egenskaper hos glysin
Rose ML. et al. “Dietary glycine prevents the development of liver tumors caused by the peroxisome proliferator WY-14, 643”
Carcinogenesis, 1999, 20:2075-2081.