L-ornitin

Funktion

L-ornitin är en icke essentiell aminosyra, och utgör ett mellantillstånd i ureacykeln. Som sådan har den en förmåga att omvandla citrullin till arginin. Urincykeln, som äger rum i levern där ornitin finns i riklig mängd, bildar via ammoniak urinämne, en för den levande cellen giftig utrensningsprodukt.
Fysiologiskt sett stimulerar L-ornitin det centrala nervsystemet till att avsöndra ett tillväxthormon. Detta tillväxthormon stimulerar produktionen av kroppsprotein som behövs i muskelmassan. Tillväxthormon spelar dessutom en viss roll vid fettförbränningen.
Vid djurförsök har man kunnat påvisa att denna aminosyra har stärkt immunförsvaret vid angrepp från bakterier, virus och cancerceller. L-ornitin befrämjar också kroppens förmåga att läka sår och deltar i regenereringen av levern. På basis av experiment med djur där flera olika typer av cancer på¬träffats har det framkommit att många tillgängliga näringsämnen kan stimulera immunsystemet och passivisera fria radikaler. Bland dessa näringsämnen märks framför allt vitaminerna A, C, E och B1, mineralerna selen och zink samt aminosyrorna ornitin och arginin. Det anses att L-ornitin (tillsammans med L-arginin) hindrar till¬växten av tumörer hos möss som inympats med det cancerframkallande MSV-viruset.
L-ornitin stimulerar insulinproduktionen vilken har betydelse för proteinsyntesen. Man vet att insulin transporterar socker genom membran i leverceller och i liknande vävnader och därigenom befordrar upptaget i vävnaderna. Det har föreslagits att insulinet reglerar den s.k. redoxpotentialen (elektriska spänningsfallet) över cellmembranen och även andra elektrobiokemiska områden.
L-ornitin deltar tillsammans med L-arginin i regleringen av lysinnivån i hjärnan. Detta är viktigt vid sänkning av kaloriintaget (se arginin).

Bristsymtom och terapeutisk användning
Vid lågt blodsocker, bantning, avgiftning, ammoniaköverskott i hjärnan, barn som inte växer, män med lågt spermieantal, läkning av sår, reumatoid artrit. Otillräckligt proteinintag eller dåligt näringsintag kan leda till låga ornitinvärden. Man har funnit låga ornitinvärden hos patienter med allmänt låga aminosyravärden som är inlagda på sjukhus eller patienter med genetisk tillväxtsstörning eller genetiska defekter såsom PKU, fenylketonuri, depressiva och kroniskt sjuka patienter. Vid leversvikt eller högre ammoniakvärden än normalt är ornitinvärdena höga.

Källor i kosten
Mjölkprodukter, kyckling och övrigt kött.

Dosering
500–3 000 mg per dag mellan måltiderna med fruktjuice.

Toxicitet
Ingen toxicitet har rapporterats. Det finns dock vissa indikationer på att ornitin kan orsaka insomnia hos vissa individer. Ornitin höjer den mänskliga tillväxtfaktorn (HGH) som bidrar till muskeltillväxt. För muskeltillväxt intar muskelbyggare vanligtvis 1 500–2 500 mg ornitin 2 ggr per dag. Den mängden kan orsaka sömnlöshet. Ornitin får inte intas av barn förrän barnen uppnått sin maximala och vuxna längd. För mycket tillväxthormon orsakar grov och tjock hud som går tillbaka när man slutar med tillväxthormon. För mycket tillväxthormoner under lång tid leder till förstoring av lederna som inte går tillbaka, sänker röststämman och kan orsaka diabetes. Litteraturen och erfarenheten kring användandet av ornitin för att optimera produktion, är oengagerad åt det negativa hållet. Flera studier visar att ornitin inte har någon, eller minimal, effekt rörande egen tillverkning av tillväxthormon.

Kontraindikationer
Vid genetiska anlag till schizofreni bör man vara försiktig med L-ornitintillskott. Symtomen kan framkallas vid regelbunden användning av L-ornitin.
Vissa patienter kan känna sig sömniga vid höga doser L-ornitin (över 1 000 mg).
Patienter med högt blodtryck, gravida och ammande kvinnor samt små barn, bör inte inta ornitin.

Synergister
Arginin.

Antagonister
Lysin hämmar ornitinmetabolismen. Ammoniaköverskott, proteinbrist, graviditet, undernäring, trauma eller stress.