Arsenik (As)

Historik

1250 isolerar Magnus arsenik.
1386 beskriver Chaucer arsenik i klassiska berättelsen, ”Canterbury Tales”.
1649 visade Schroeder hur man utvinner arsenik.
På 1900-talet sker flera massförgiftningar p.g.a. arsenik i grundvattnet i Bangladesh och Sydostasien.

Kemi
En bräcklig, mycket toxisk metall som förekommer i svarta, gula och gråaktiga färger som sulfid eller oxid. Arsenik förekommer som spårelement i många magnetiska bergarter med de högsta halterna i de granitiska leden med nivåer på 1,0–2,6 ppm. Arsenik förekommer tillsammans med guld ansluten till andra malmer. Arsenik finns i jordskorpan men har introducerats i större mängder genom spridning av pesticider. Förekommer även i glas- och keramikindustrin.

Toxicitetsymtom
Trötthet, dålig vitalitet, total utmattning, muskelvärk, vita fläckar på naglarna, huvudvärk, yrsel, förvirring, konvulsioner, svaghet, anorexi, tillfälligt illamående och kräkningar, diarré, förstoppning, keratos med hyperpigmentering och avflagning av hud på handflator och fotsulor, ödem, sämre sårläkning, dermatit, hår- och nagelförlust, vitlöksluktande andedräkt och kroppsdoft, halsont, nysningar, heshet, hostningar, stomatit, ökad salivutsöndring, bortdomnande, brännande eller pirrande känslor i extremiteterna, förstorad lever.

Höga mängder av arsenik i dricksvatten har associerats med ökning av urinblåsa-, hud- och lungcancer samt hud- och cirkulationssjukdomar. Arsenik är en väldokumenterad carcinogen. WHO har nyligen sänkt den högsta acceptabla nivån för arsenik i dricksvatten från 50 ppb till 10 ppb.

Toxicitetskällor
Tobaksrök, smog (särskilt från brinnande kol vid hushållseldning), öl, bordssalt, färgkritor, färg, (fisk, skaldjur innehåller organisk arsenik som inte är toxiskt på samma sätt som oorganiskt arsenik), blekmedel, kosmetika, bekämpningsmedelsindustrier: besprutningsmedel, kolkraftverk, metallsmältverk, avlövningsmedel, lim som innehåller svampdödande medel; tillskott som innehåller alger, dolomit och benmjöl, vin och källvatten. Dricksvatten från borrade brunnar kan orsaka arsenikförgiftning, vilket även förekommer i Sverige.

Spridning och förorening globalt via havsvatten beräknas vara hela 32 ton per år.

Symtom vid akut arsenikförgiftning
Ont i mage/tarm, svårt att svälja, kräkningar, diarré, blod i urinen, muskelkramper, svår törst p.g.a. vätskeförlust, hypoxiska konvulsioner som leder till koma och död.

Absorption och utsöndring
Arsenik verkar vara lättupptagligt. Graden av exkretion/retention beror på formen av arsenik.

Arsenik förekommer i organisk och oorganisk form och effekten av dessa skiljer sig åt på flera sätt:
Organisk arsenik (arsenobetain och arsenokolin): utsöndras snabbt via njurarna genom en homeostatisk mekanism som gör att den inte lagras i kroppen. Den har låg toxicitet, hindrar inte enzymer och kan ersätta fosfat i vissa fosforylaser. Denna form finns naturligt i viss mat, särskilt fisk och kan motverka selenförgiftning samt kan eventuellt vara essentiellt för tillväxt hos barn.

Oorganisk arsenik (arsenit, arsenat, arsenik trioxid): lagras i vävnaderna och rankas som 2:a bland tungmetallerna när det gäller dödlighet. Allra giftigast är arsingas (AsH3). Arsenit är ca 5–10 ggr giftigare än organisk arsenik och lämnar blodet snabbt för att lagras i organ och vävnader såsom hår, hud och naglar. Lagring i hårsäckarna börjar ca 15 minuter efter intag och stannar i hårroten i flera år. Arsenik är en potentiell carcinogen med hud, lungor och lever som primära målvävnader. Arsenat reduceras till arsenit som därefter metyleras till MMA och sedan till DMA i levern.

Angreppsorgan
Hud, muskler och perifera nerver.

Antagonister
A-, C-, och E-vitamin, I, S, Zn, Se, kolin, liponsyra, metionin, glutation, cystein.

Kelering
Liponsyra är det bästa ämnet för kelering av arsenik. Man kan komplettera med DMPS. DMSA är mindre effektiv, dock mer effektiv tillsammans med n-acetylcystein (NAC). Kroppen hjälper att avgifta arsenik med kelering genom metylering. En ofullständig metylering (ackumulering av MMA och försämrad omvandling till DMA) anses dock vara cancerogent och det är väsentligt att eliminera arsenik från kroppen genom exkretion. Vitamin B12, folsyra och TMG är mycket bra tilläggsämnen. Ökat intag av C-vitamin, zink, selen och i synnerhet metionin eller glutation gärna tillsammans med
E- vitamintillskott är mycket bra som hjälpåtgärd. En god näringsstatus samt eliminering av arsenikexponering (t.ex. genom filtrering av dricksvatten) är nyckeln till en god detoxifiering.

Analysmetoder
När arsenikintaget ökar i vävnader, gör också arseniknivåerna i hår och urin det. Arseniknivån i blodet ökar emellertid inte förrän kronisk toxicitet har uppnåtts. Det kan oftast finnas förhöjda mängder av pyruvat i blod eller urin. Hårarsenikstrontiumvärden reflekterar kroppens förråd när man inte har tungmetallsförgiftning. Hårmineralanalysen ger en bild av arseniknvivåerna samt om du har tillräckligt med mineral för att skydda dig för arsenikexponering.

En genetisk analys, en avgiftningsprofil (detoxification profile) visar om du har genetiska mutationer i P 450 enzymsystemet som drabbar din förmåga att avgifta tungmetaller. En leverfunktionsanalys och ett tarmpermeabilitetstest visar om levern gör ett tillräckligt bra arbete med avgiftning och om du drabbas av tarmpermeabilitetsproblem.