Vad är hårmineralanalys

Vad är hårmineralanalys?

Ditt hår innehåller alla mineraler och toxiska element som finns i din kropp. När du gör en hårmineralanalys hos MineralBalans kommer ett hårprov att tas från dig som innehåller ditt senaste utväxta hår (2-3 cm från hårroten). Hårprovet skickas på analys till Trace Elements, som är ett världsledande laboratorie- och näringskonsultföretag i Dallas, USA. Där prepareras håret och mineral- och metallinnehållet analyseras genom ett antal kemiska och högtemperarade processer. Trace Elements finns representerade i 30 länder och förser läkare, terapeuter och veterinärer med högklassiga hårmineralanalyser. Scandinaviens generalagent för Trace Elements är sedan 1990 företaget Nutri-Tech som finns i Göteborg.

Analyssvaret återspeglar näringsstatusen i din kropp de senaste 2-3 månaderna och ger en bild av din invärtes miljö. Med hjälp av denna information kan en stor mängd av metabolismens olika händelser tydas. Du kan lära dig mer om hur effektivt din kropp arbetar och hur din specifika mineralbalans kan påverka din hälsa.

Skillnad mellan blodprov och hårmineralanalys

Det finns flera metoder för att mäta förekomst av mineral och metaller i kroppen. Blodprov är den vanligaste metoden inom läkarvården för att kontrollera att specifika mineralhalter befinner sig inom godtagbara gränser. Men ett blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid ett specifikt tillfälle. Har du t.ex. ätit en banan innan provtagningstillfället kommer provsvaret  att uppvisa en högre kaliumhalt. Dock ger ett blodprov ofta tillräcklig information för att bedöma sannolikheten för att person är sjuk eller inte.

Även om ditt blodprov visar sig vara normal, d.v.s. inom godtagbara gränser, kan du må dåligt. Trots att du är frisk så kanske din kropp inte fungerar optimalt. Mineralämnen och vitaminer är inblandade i många av kroppens biologiska funktioner. Beroende på din hur nuvarande ditt näringsstatus ser ut kan din kropp fungera olika bra.

Hårmineralanalys är en tillförlitlig och exakt metod som mäter mineral- och metallförekomst i ditt hår under en längre tid. Analyssvaret syftar inte till att diagnosticera om du är frisk eller sjuk, utan till att öka din förståelse för hur du kan förändra din livsstil för att få din kropp till att fungera mer optimalt.  En hårmineralanalys ska alltså inte ersätta läkarvård utan metoden riktar sig till friska människor som vill må bättre.

Syns vitaminnivån i håret?

Vitaminhalten syns inte i håret. Men vitaminer och mineraler påverar varandra i kroppen. A-vitaminaktiviteten reduceras t.ex. starkt vid zinkbrist. Brist på järn kan indikera ett behov av C-vitamin. Vid brist på vitamin B6 ökar kalciumkvarhållandet och magnesiumutsöndringen och kan orsaka magnesiumbrist. D-vitamin behövs för kalciumupptaget.

Detta är endast några exempel på hur vitaminer och mineraler påverkar varandra i kroppen. En hårmineralanslys kan därför även ge värdefull information om ditt specifika behov av vitaminer.

 

Läs mer:

Hur ser analyssvaret ut?

Instruktioner för uppmätning av hår

Beställ en hårmineralanalys

Köp kosttillskott för hårmineralanalys