Hur ser analyssvaret ut?

När ditt hårprov är analyserat kommer du att få en analysrapport på ca 12 sidor på svenska som skildrar ditt personliga näringsstatus.

2

Rapporten innehåller:

1. Bilder som visar den exakta mängden mineral och metaller i ditt hår och deras inbördes förhållande till varandra.

6

2. En förklaringstext till bilderna som beskriver vad ditt nuvarande näringsstatus kan bero på samt vilka symtom som kan kopplas till de uppmätta mineral- och metallhalterna. Du kommer att få en beskrivning av hur din ämnesomsättning fungerar samt din binjure- och sköldkörtelaktivitet. Rapporten innefattar även tips på hur du kan förbättra din nuvarande mineralstatus genom kost och eventuella kosttillskott.

Klicka HÄR för att se ett exempel på hur förklaringstexterna är utformade i rapporten.

Du kommer att få personlig rådgivning och stöd av en terapeut som är utbildad inom hårmineralanalys för att tolka svaret i analysrapporten.